FAQ Zonneboiler 2018-01-31T15:26:18+00:00
Wat is er nodig om een zonneboiler te kunnen plaatsen? 2018-01-31T15:26:20+00:00
  • Er moet een collector op het dak worden geplaatst. Een collector lijkt op een zonnepaneel. De collector haalt warmte uit zonlicht en verwarmt daarmee het water in de zonneboiler.

graphic_zonneboiler

  • Een zonneboiler zelf uiteraard. De boiler kan het beste zo dicht mogelijk bij de HR-combiketel worden geplaatst. Dit in verband met het minimaliseren van het warmteverlies.
Wat doet de zonneboiler? 2015-04-09T15:30:53+00:00

De zonneboiler wordt aangesloten op zowel uw warm- als koud watervoorziening. Heeft u warm water nodig? In uw zonneboiler is dan warm water aanwezig.

Wat gebeurt er als het warme water in de zonneboiler op is? 2015-04-09T15:31:22+00:00

Als de zon weinig of niet schijnt, wordt het water in de zonneboiler niet of nauwelijks verwarmd. Het kan uiteraard ook voorkomen dat u meer warm water nodig heeft dan op dat moment in de zonneboiler aanwezig is. Op dat moment wordt het water op de ‘oude’ vertrouwde wijze door uw HR-combiketel verwarmd.

Hoe worden de collector en de zonneboiler aangesloten? 2018-01-31T15:26:20+00:00

U kunt dat zien op de website van Milieucentraal:

https://www.youtube.com/watch?v=eFD-Xgy5-8w

Ik zou het schematisch ook graag willen zien. Kan dit? 2015-04-09T15:32:28+00:00

Op dezelfde website is een en ander schematisch in een animatie opgenomen:

http://www.milieucentraal.nl/media/808028/zonneboiler-werking.swf

Hoeveel kost het mij? (Bron: website Milieucentraal) 2018-01-31T15:26:20+00:00

Het betreft hier de investering in de installatie zelf en de jaarlijkse onderhoudskosten.

 

De investering

De hoogte van uw investering hangt af van de huidige situatie in uw woning.

Koopt u een zonneboiler, dan moet u denken aan een bedrag van ca. € 1.500 tot € 1.800. De hoogte van de investering hangt samen met:

I het type zonneboiler;

II de capaciteit die nodig is (afhankelijk van de grootte van uw huishouden):

III comfortwensen.

 

In principe zijn er twee opties als het gaat op type zonneboiler:

– een zonnecollector in de vorm een platte plaat;

– een zonnecollector in de vorm van buizen (zgn. ‘heat tubes’)

platte collector

Zonnecollector (platte plaat)

Zonnecollector (buizen)

 

Een zonnecollector in de vorm een platte plaat

Zo’n collector heeft ongeveer dezelfde prijs als een collector met buizen (zie hierna).

 

Een zonnecollector in de vorm van buizen (‘heat tubes’)

Heeft u een schuin dak, dan gaat een investering in heat tubes richting € 1.500. Heeft u een plat dak, dan moet worden uitgegaan van een investering in de richting van € 1.800. Immers, op het platte dak moet eerst een frame worden aangebracht om de collector te kunnen ondersteunen. Deze bedragen zijn inclusief installatiekosten.

Heat tubes hebben een relatief hoog rendement in vergelijking met zonnepanelen.

Bij heat tubes moet de warmte echter wel gelijk kunnen worden benut, omdat anders de energie moet worden opgeslagen in een warmwatervat of moet worden toegevoegd aan het warme water van de CV. De hiermee verband houdende installatiekosten worden dan weer hoger, waardoor het verwachte rendement gedrukt wordt.

U verwacht het misschien niet, maar de heat tube leent zich goed voor zelfbouw. Door het zelf aan te leggen bespaart u al gauw zo’n 50% van de investeringskosten. Kijk voor een voorbeeld op: www.hetzonneboilerhuis.nl

De jaarlijkse onderhoudskosten

De meeste zonneboilers hebben een zogenaamd terugloopsysteem. Er kan worden volstaan met onderhoud eens per vijf jaar. Dat kost dan ongeveer € 50, dus gemiddeld € 10 per jaar.

Informeer bij de installateur naar de onderhoudskosten van de zonneboiler die u op het oog heeft.

Hoeveel energie en geld bespaar ik? 2018-01-31T15:26:20+00:00

In het algemeen geldt dat met een zonneboiler ongeveer 50% van de energiekosten om warm water te verwarmen, wordt bespaard. De concrete besparing hangt echter sterk af van uw huidige situatie:

– u heeft nu geen elektrische boiler;

– u heeft nu wel een elektrische boiler.

U heeft nu geen elektrische boiler.

Een gemiddeld huishouden van vier personen met een HR-combiketel als naverwarmer bespaart daarmee zo’n 210 m3 gas, ofwel € 140 per jaar (prijspeil 2013/2014).

Hou vervolgens rekening met de elektriciteitskosten voor de pomp (zo’n € 20 voor circa 100 kWh verbruik) en onderhoudskosten (veelal circa €10 per jaar).

De netto besparing bedraagt dus circa € 110 per jaar.

Schema-gebruikbesparing

U heeft nu wel een elektrische boiler.

Dan is de besparing hoger, namelijk gemiddeld € 370 per jaar (zo’n 1.600 kWh). Dit komt omdat het veel duurder (circa 3,5 keer!) is om water te verwarmen met elektriciteit (kWh) dan met gas (m3). U betaalt nu dus veel meer voor het elektrisch verwarmen van uw water. In de nieuwe situatie wordt het water verwarmd op basis van gas. Daardoor bespaart u dus meer.

Hoeveel rendement maak ik op mijn investering? 2015-04-09T17:23:52+00:00

Ook hier geldt; dit hangt af van de concrete situatie. Hierboven hebben wij al enkele voorbeelden gegeven.

Het hoogste rendement behaalt u als:

– de investering laag kan blijven en/of;

– uw huidige stroomverbruik fors is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de verwarming van een buitenzwembad, of (in de bedrijfssfeer) aan een bakkerij of een wasstraat. In de privésfeer kan uw verbruik ook al (ongemerkt) snel aan de hoge kant zijn als u water verwarmt met water verwarmt. Denk hierbij aan uw vaatwasmachine, uw vaatwasser of uw warmwaterboiler,

Over het te behalen rendement bestaan veel misverstanden. Op sommige websites is te lezen dat er geen rendement te behalen is. Op andere websites wordt weer anders beweerd.

De essentie is in ieder geval: kun je veel stroom besparen en tegelijkertijd de investeringskosten in de hand houden? Dan is wel degelijk een positief rendement mogelijk.

Vraag bij installateurs offertes op die geënt zijn op uw specifieke situatie.

Heb ik nog recht op subsidie? 2015-04-09T17:24:24+00:00
Maak ik meer winst in de toekomst? 2015-04-09T17:25:00+00:00

Dat is afhankelijk van de hoogte van de energieprijzen. Als de gasprijs stijgt, bespaart u met een zonneboiler meer op uw energiekosten, waardoor investeren in een zonneboiler meer de moeite waard wordt. Andersom werkt het uiteraard de andere kant op.

Ik kan of wil het investeringsbedrag niet opbrengen. Heb ik dan toch mogelijkheden? 2015-04-09T17:28:07+00:00

Huur of lease voorkomt dat u in één keer flink moet investeren. Veel energiebedrijven en verhuurorganisaties verhuren zonneboilers. Dat kan al vanaf een klein bedrag per maand.

Kan ik nog wat meer over de technische aspecten vinden? 2015-04-09T17:28:31+00:00

Op diverse websites is veelal technische informatie te vinden.

Waarom zie ik eigenlijk nog zo weinig zonneboilers in mijn omgeving? 2018-01-31T15:26:20+00:00

Het beleid van de Nederlandse overheid (subsidies!) is voornamelijk op zonnepanelen gericht. Daarom is hier de meeste aandacht naar uitgegaan. Ook bij installateurs is dit te merken.

In andere landen is dat wel anders. In China bijvoorbeeld zijn enorme investeringen in zonneboilers gedaan. Oók in koudere streken. Zie onderstaande foto:

1-large-solar-thermal-scales-new-heights-in-china

In ons land (en ook in de ons omringende landen) liggen goede kansen voor zonneboilers. Met weinig zon wordt al veel warmte geleverd, dus zonneboilers zijn ook prima toepasbaar in Nederland.

Moet ik de stap nemen? 2015-04-09T17:29:28+00:00

De keuze is aan u. Ook als het financiële rendement niet is wat u er van verwacht, kunt u de beslissing toch nemen op grond van andere overwegingen. Duurzaamheid bijvoorbeeld…

Wat kan ik nu het beste doen? 2015-04-09T17:29:52+00:00

U kunt rechtstreeks contact opnemen met een installateur. U kunt ook contact opnemen met DEC-Oisterwijk, wij kunnen u van verdere informatie voorzien.

Veel succes met uw afwegingen! Wij weten zeker dat u het bijltje er niet bij neergooit!