doel 2014-09-07T17:58:54+00:00

Doel

DEC-Oisterwijk wil bewoners en bedrijven breed ondersteunen op het gebied van duurzame energie. Belangrijk daarbij is bewustwording over de consequenties van de huidige wijze van energie opwekking en gebruik.

Zeker zo belangrijk is het kennen van de (economische) mogelijkheden voor het opwekken van duurzame energie en het slim gebruiken van energie.

Daarnaast kan door gezamenlijk (met veel leden) inkopen van groene stroom of collectief gebruik maken van duurzame energie (wind, zon of biomassa) flink op de energienota bespaard worden. Dit alles resulteert in een omslag van het gebruik van eindige en vervuilende energie naar het gebruik van schone en hernieuwbare energie.

Wat kan DEC-Oisterwijk voor u betekenen?

DEC-Oisterwijk wil samen met u zorgen voor:

  • Op termijn een lagere energienota;
  • Vergroten van invloed op de herkomst van energie;
  • Meer ondernemingen die werken volgens de richtlijnen van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO);
  • het realiseren van de wens om, ten aanzien van de energievoorzieningen, lokaal het heft meer in eigen handen te nemen.