visie en missie 2018-01-31T15:26:18+00:00

DEC-Oisterwijk heeft een duidelijke visie en missie.

Visie

  • Stimuleren en organiseren van energie besparende activiteiten en maatregelen voor burgers en bedrijfsleven.
  • Zelf (laten) opwekken van duurzame energie o.m. door de inzet van zonnepanelen, windmolens en warmtepompen en mede daardoor een bijdrage leveren aan het streven naar klimaatneutraliteit en meer biodiversiteit.
  • Toegankelijk maken van duurzame energie voor iedereen.
  • Het creëren van bewustzijn in de Oisterwijkse samenleving om zorgzaam om te gaan met energiebronnen.
  • Bevorderen van een harmonieuze werking tussen de manier van energiegebruik (People), het streven naar maatschappelijke winst (Prosperity) en onze zorg voor het gezond houden van het milieu (Planet).

Via deze visie hopen wij onze missie te volbrengen.

Missie

DEC-Oisterwijk realiseert een duurzaam en toegankelijk energielandschap voor en met de Oisterwijkse samenleving