buurtteam Bunders-West 2018-01-31T15:26:17+00:00

Buurtteam Bunders-West

Samen energie besparen

Energie besparen is goed voor ons milieu. En voor onze portemonnee. Voor de toekomst van onze planeet, en dus voor onze kinderen. Dat willen we allemaal. En samen met de buren is het makkelijker, leuker en voordeliger. Daarom hebben zeven bewoners in de wijk Bunders-West een buurtteam gevormd. Met als doel: gezamenlijke energiebesparingsacties opzetten. DEC-Oisterwijk en Buurkracht helpen hen daarbij.

Succesvolle eerste buurtbijeenkomst

Op 30 januari kwamen zo’n 60 buurtbewoners uit Bunders-West naar het wijkgebouw De Bunders voor de aftrap van dit nieuwe initiatief. Dat de avond een succes was blijkt wel uit de reactie van een van de aanwezigen: “Interessante en informatieve avond. Ik vind het een goed initiatief dat ook nog eens de saamhorigheid in de buurt versterkt.”

Tijdens deze avond stelde het buurtteam Bunders-West zich voor. Zij presenteerden hun plannen en aanpak, die mede gebaseerd worden op een inventarisatie onder alle buurtbewoners over hun interesse in energiebesparende maatregelen. Het onderzoek dat een energieadviseur vervolgens presenteerde, maakte duidelijk waar de beste besparingskansen liggen bij de woningen in Bunders-West. Nu de interesse van de buurt gewekt is, gaat het buurteam verder aan de slag met energiebesparingsacties, die gebaseerd zullen zijn op de geïnventariseerde behoefte in de wijk.

bijeenkomst Bunders-West

Zonnepanelen actie

Voorafgaand aan de bijeenkomst selecteerde het buurtteam een leverancier van zonnepanelen die tijdens de eerste bijeenkomst met een eerste concrete actie kwam. Een scherp voorstel voor de aanschaf van zonnepanelen voor alle huizen in Bunders-West, maar ook bewoners uit andere wijken mogen meedoen aan deze zonnepanelenactie. Op de avond zelf meldden al een aantal personen zich aan voor deze actie. Hoe meer personen/huizen meedoen met de actie, hoe goedkoper het voor alle deelnemers wordt.

Niet woonachtig in Bunders-West, maar wel geïnteresseerd in de actie zonnepanelen? Neem dan contact op met Jos Nij Bijvank (06 204 073 17 of info@jnb-palo.nl).

Buurtteam actief

Eind december 2016 startten 7 inwoners van Bunders-West met het buurtteam met als doel samen energiebesparende maatregelen te nemen.

Zij gingen persoonlijk langs alle bewoners van Bunders-West om hun interesse voor dit nieuwe initiatief te peilen en hen uit te nodigen voor de eerste bijeenkomst op 30 januari. Bovendien kreeg iedereen van hen als presentje een LED-lamp: de eerste stap naar energiebesparing!

De grote opkomst op 30 januari heeft het enthousiasme van het buurtteam alleen maar verhoogd. Samen energie besparen leeft binnen Bunders-West!

bunders-west buurtteam

Meer informatie

De buurt heeft een eigen buurtpagina, buurkracht.nl/bunders-west, waar het buurtteam informatie over hun acties en activiteiten plaatst. Buurtbewoners die mee willen doen, kunnen hier (vrijblijvend) een account voor aanmaken. Wil je meer weten over dit buurtteam? Neem dan contact op met buurtbewoner Jos Nij Bijvank (06 204 073 17 of info@jnb-palo.nl).