spinderwind 2018-01-31T15:26:17+00:00

Burgerwindpark Spinderwind

Kartrekker

DEC-Oisterwijk is al sinds medio 2015 betrokken bij de ontwikkeling van Spinderwind, een windpark bij industrieterrein de Spinder te Tilburg. Samen met in totaal 10 energiecoöperaties in Tilburg (5) en in de regio (5) rondom Tilburg (samen regio Hart van Brabant), wil DEC-Oisterwijk een windpark realiseren van 4 windmolens.

Hiervoor is onder andere met de vijf regionale energiecoöperaties de windcoöperatie Hart van Brabant gevormd. De vijf energiecoöperaties uit gemeente Tilburg hebben zich verenigd in de windcoöperatie T-Wind. Deze 2 windcoöperaties trekken nu de kar voor de ontwikkeling van het windpark.

Uitgebreide informatie staat in deze folder of kijk op www.spinderwind.nl

Planning

De planning ten aanzien van de ontwikkeling ziet er als volgt uit.

  • De vergunningaanvraag is ingediend en de verlening dient in de zomer van 2017 plaats te vinden.
  • De Subsidieaanvraag SDE+ wordt in de najaarsronde 2017 (september/oktober) ingediend. Duidelijkheid over de verlening van de subsidie zal er in december 2017 zijn.
  • Eerste helft van 2018 zal de aanbesteding en contractvorming rondom de bouw van de windmolens plaatsvinden, zodat in de 2e helft van 2018 het windpark gerealiseerd is.

Dit is de planning, uiteraard kunnen er altijd tegenvallers zijn. Hierdoor zal de planning uitlopen.

Participatie leden coöperaties

Momenteel zijn we samen met de andere coöperaties druk bezig met het opstellen van het zgn. Participatieplan. In dit plan staat hoe burgers en bedrijven (financieel) deel kunnen nemen (participeren) aan het windpark. Door burgers en bedrijven deel te laten nemen, profiteert de regio ook van de lusten (opbrengsten) van het windpark en worden zij niet alleen met de lasten geconfronteerd. Alleen leden van DEC-Oisterwijk en de andere 9 coöperaties kunnen deelnemen aan dit windpark.

Wil je meer weten over dit windpark? Neem dan contact op met Jos Nij Bijvank (06 204 073 17 of info@jnb-palo.nl).