DEC-Oisterwijk tekent deal: meer energieneutrale woningen in de regio

Marjo ondertekent A HvB200 ‘nul op de meter’ woningen en 3000 woningen die energetisch verbeterd zijn in 2017, dat is de deal waar een groot aantal regionale partijen uit Hart van Brabant op 9 oktober hun handtekening onder gezet hebben. DEC-Oisterwijk is een van deze partijen en gaat zich de komende tijd sterk maken voor deze energiebesparende ambitie. Samen met overheden, ondernemers, onderwijs en andere energiecoöperaties uit Hart van Brabant.

In september 2013 is door een groot aantal landelijke partijen het SER energieakkoord ondertekend. Dit akkoord heeft tot doel; gezamenlijk werken aan energiebesparing, vergroting van het aandeel duurzame energie en vergroting van de lokale en regionale werkgelegenheid.

Uitgangspunt van het akkoord is een regionale aanpak. Samen met bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties op regionaal en lokaal niveau spelen de gemeenten een belangrijke rol in het verwezenlijken van de doelen van dit akkoord. Vanuit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is daarom een structuur opgezet om reeds bestaande initiatieven in de samenleving op het gebied van energiebesparing en duurzame energie te ondersteunen. Zodat eigenaren van bestaande huizen en andere panden sneller gebruik kunnen maken van duurzame energie of energie kunnen besparen.

The DealHart van Brabant

In de periode januari tot en met juni 2015 is door een brede maatschappelijke vertegenwoordiging uit de regio Hart van Brabant, waaronder DEC-Oisterwijk, gewerkt aan een overzicht van energiereductie en -opwekking. Er is nu inzicht in de behoeften die bij verschillende doelgroepen leven en hoe hier op ingespeeld kan worden om de omslag naar duurzame energie in de regio te versnellen. De partijen hebben samen een missie geformuleerd voor de regio Hart van Brabant: ‘Een duurzame samenwerking op weg naar energieneutrale woningen in Hart van Brabant’. De deal die nu is getekend, beschrijft concreet hoe ze samen gaan zorgen voor versnelling van de energietransitie in onze regio. De komende jaren gaan er diverse projecten lopen die gezamenlijk bijdragen aan het bereiken van de ambitieuze doelstelling van 200 ‘nul op de meter’ woningen (energieneutraal) en 3000 energetisch verbeterde woningen in Hart van Brabant.

 

2018-01-31T15:26:19+00:00