Een coöperatie is een vereniging die is opgericht als coöperatie. Als gevolg daarvan heeft de coöperatie geen aandeelhouders, maar leden. Vrijwel alle andere regels die van toepassing zijn op de vereniging zijn ook van toepassing op de coöperatie.

We werken zonder winstoogmerk. Met de inkomsten uit het jaarlijkse lidmaatschapsgeld van onze leden en eventuele giften financieren wij de verschillende projecten om ons doel te bereiken.