In de gemeente Oisterwijk zijn veel ondernemingen aanwezig. Een groot aantal hiervan is gevestigd op bedrijfsterreinen als De Sonman in Moergestel, Laarakkers, Kerkhoven en KVL in Oisterwijk en ‘t Hopveld in Haaren.

Daarnaast zijn er horeca-, recreatie- en agrarische ondernemingen in het buitengebied.

DEC-Oisterwijk werkt samen met de gemeente en plaatselijke ondernemersverenigingen om de duurzaamheid van bedrijven binnen onze gemeente te vergroten.

Zonnescan bedrijfsdaken

Zo bevelen wij de zonnescan bedrijfsdaken aan. Deze scan wordt door de gemeente aangeboden. Met zo’n scan krijg je een onafhankelijk, professioneel en efficiënt beeld over de mogelijkheden van een zonne-installatie op het dak van je bedrijfspand. Hierbij komen naast de grootte van de installatie ook technische en financiële aspecten aan de orde.

Herkansing?

Wellicht is er in het verleden al een keer naar een mogelijk zonnedak op jouw bedrijfspand gekeken. Misschien is het er toen niet van gekomen. Door de ontwikkeling van de energieprijzen en de lagere prijzen van zonnepanelen kan het de moeite waard zijn om toch een nieuwe beoordeling te laten plaatsvinden. De kans dat deze beoordeling nu gunstiger uitvalt is groot.

Klik hier voor meer informatie over de Zonnescan Bedrijfsdaken.

Samen  brengen we de verduurzaming van onze bedrijfspanden een stap verder en lokaal wekken we nog meer duurzame energie op.

Bijeenkomst Energiezuinig Ondernemen

We organiseerden samen met de gemeente Oisterwijk een informatieve bijeenkomst voor ondernemers over het nieuwe Activiteitenbesluit. Tijdens deze avond kwamen de aanwezige ondernemers meer te weten over hoe zij efficiënt kunnen inspelen op de nieuwe milieuwetgeving en de verplichtingen die zij hebben als het gaat om energiebesparing.

Twee sprekers – Jos Klanderman van Dokvast, projectontwikkelaar duurzame bedrijfspanden en Pieter Schalk, projectleider Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant – deelden hun ervaringen en vertelden welke stappen je als ondernemer kunt zetten om bij te dragen aan een energiezuinige toekomst van je bedrijfspand.

Informatieplicht energiebesparing

Het Activiteitenbesluit Milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen om energie te besparen. In 2019 is deze regelgeving veranderd. Naast de bestaande energiebesparingsplicht is er nu ook een informatieplicht voor een groot aantal bedrijven.
Kijk hier voor meer informatie van de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).

Ben je ondernemer en wil je (verder) aan de slag met duurzaamheid?
Stuur dan een bericht naar info@dec-oisterwijk.nl.