De gemeente Oisterwijk kent veel ondernemingen. Een groot aantal hiervan is gevestigd op bedrijfsterreinen als De Sonman in Moergestel, Laarakkers, Kerkhoven en KVL in Oisterwijk en ‘t Hopveld in Haaren. Daarnaast zijn er horeca-, recreatie- en agrarische ondernemingen in het buitengebied.

De gemeente werkt hierbij onder andere samen met DEC-Oisterwijk. In dit kader biedt de gemeente de bedrijven de Zonnescan Bedrijfsdaken aan.

Deze zonnescan brengt onafhankelijk, professioneel en efficiënt in beeld wat de mogelijkheden zijn om een zonne-installatie op het dak van een bedrijfspand te realiseren. Hierbij komen naast de grootte van de installatie ook technische en financiële aspecten aan de orde.

DEC-Oisterwijk beveelt deze Zonnescan Bedrijfsdaken van harte aan.

Wellicht is er  in het verleden al een keer naar een mogelijk zonnedak gekeken en is het er toen niet van gekomen. De tijden zijn nu echter weer aanmerkelijk anders. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van de energieprijzen en de lagere prijzen van zonnepanelen. Daarom kan het nu wederom de moeite waard zijn om een nieuwe beoordeling te laten plaatsvinden. De kans dat deze beoordeling nu gunstiger uitvalt is groot.

Klik hier om de flyer over de Zonnescan Bedrijfsdaken te lezen.

Klik hier om je aan te melden.

Samen  brengen we de verduurzaming van onze bedrijfspanden een stap verder en lokaal wekken we nog meer duurzame energie op.

Bijeenkomst Energiezuinig Ondernemen

Op 18 maart 2019 organiseerden we samen met de gemeente Oisterwijk een informatieve bijeenkomst voor ondernemers over het nieuwe Activiteitenbesluit. Tijdens deze avond kwamen de aanwezige ondernemers meer te weten over hoe zij efficiënt kunnen inspelen op de nieuwe milieuwetgeving en de verplichtingen die zij hebben als het gaat om energiebesparing.

Twee sprekers – Jos Klanderman van Dokvast, projectontwikkelaar duurzame bedrijfspanden en Pieter Schalk, projectleider Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant – deelden hun ervaringen en vertelden welke stappen je als ondernemer kunt zetten om bij te dragen aan een energiezuinige toekomst van je bedrijfspand.

Locatie was Schijfstraat 12, een bedrijfsverzamelgebouw van Dokvast.

Activiteitenbesluit

Het Activiteitenbesluit Milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen om energie te besparen. In 2019 is deze regelgeving veranderd. Naast de bestaande energiebesparingsplicht is er nu ook een informatieplicht voor een groot aantal bedrijven.

Kijk hier voor meer informatie of volg hier de webinar van de RVO over deze informatieplicht.

Samenwerking

DEC-Oisterwijk werkt samen met de gemeente en plaatselijke ondernemersverenigingen om de duurzaamheid van bedrijventreinen binnen onze gemeente te vergroten. Zo onderzoeken wij momenteel of we een collectieve actie voor ondernemers kunnen opzetten en uitzetten.

Ben je ondernemer en wil je (verder) aan de slag met duurzaamheid?
Neem dan contact op met Marjo van Gennip (info@dec-oisterwijk.nl)