De gemeente Oisterwijk kent veel ondernemingen. Een groot aantal hiervan is gevestigd op bedrijfsterreinen als De Sonman in Moergestel, Laarakkers, Kerkhoven en KVL in Oisterwijk of als horeca/recreatie- en agrarische ondernemer in het buitengebied.
Samen met de gemeente Oisterwijk willen wij deze ondernemingen adviseren bij het verduurzamen van hun energiegebruik. Bijvoorbeeld door hen te informeren over energieopwekking, zoals de mogelijkheden van zonnepanelen op het eigen bedrijfsdak of wijzen op mogelijkheden voor energiebesparing als isoleren en LED-verlichting.

Samen actie ondernemen richting een duurzamer energiehuishouding

Bijeenkomst Energiezuinig Ondernemen

Op 18 maart 2019 organiseerden we samen met de gemeente Oisterwijk een informatieve bijeenkomst voor ondernemers over het nieuwe Activiteitenbesluit. Tijdens deze avond kwamen de aanwezige ondernemers meer te weten over hoe zij efficiënt kunnen inspelen op de nieuwe milieuwetgeving en de verplichtingen die zij hebben als het gaat om energiebesparing.

Twee sprekers – Jos Klanderman van Dokvast, projectontwikkelaar duurzame bedrijfspanden en Pieter Schalk, projectleider Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant – deelden hun ervaringen en vertelden welke stappen je als ondernemer kunt zetten om bij te dragen aan een energiezuinige toekomst van je bedrijfspand.

Locatie was Schijfstraat 12, een bedrijfsverzamelgebouw van Dokvast.

Activiteitenbesluit

Het Activiteitenbesluit Milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen om energie te besparen. In 2019 is deze regelgeving veranderd. Naast de bestaande energiebesparingsplicht is er nu ook een informatieplicht voor een groot aantal bedrijven.

Kijk hier voor meer informatie of volg hier de webinar van de RVO over deze informatieplicht.

Samenwerking

DEC-Oisterwijk werkt samen met de gemeente en plaatselijke ondernemersverenigingen om de duurzaamheid van bedrijventreinen binnen onze gemeente te vergroten. Zo onderzoeken wij momenteel of we een collectieve actie voor ondernemers kunnen opzetten en uitzetten.

Ben je ondernemer en wil je (verder) aan de slag met duurzaamheid?
Neem dan contact op met Marjo van Gennip (info@dec-oisterwijk.nl)