Ons beleid

DEC-Oisterwijk initieert nieuwe initiatieven op het gebied van de energietransitie voor de burgers van de Gemeente Oisterwijk in breedste zin van het woord. Sommige initiatieven kunnen leiden tot activiteiten en projecten waarin (aanzienlijke) geldstromen gemoeid zijn, met hierbij inherente kansen en maar ook (financiële) risico’s.

Het beleid is om deze activiteiten in afzonderlijke entiteiten onder te brengen en zo mogelijke risico’s- aansprakelijkheden buiten DEC Coöperatie te houden.

We willen immers niet dat negatieve aspecten bij deze activiteiten invloed zouden kunnen hebben op DEC-Oisterwijk.

In dit verband zijn de rechtspersonen Zon op Oisterwijk Coöperatie U.A. en de Stichting Oisterwijk Duurzaam opgericht welke beide geheel onafhankelijk van DEC Oisterwijk opereren.

Zon op Oisterwijk

De energiecoöperatie Zon op Oisterwijk ontwikkelt en exploiteert collectieve zonnedaken volgens het postcoderoos-model. Klik hier voor nadere informatie.

Stichting Oisterwijk Duurzaam

In deze stichting worden activiteiten en projecten, al dan niet in samenwerking met andere partijen, gerealiseerd die buiten de scope van Zon op Oisterwijk Coöperatie U.A. en coöperatie DEC-Oisterwijk U.A.  vallen.

Deze activiteiten en projecten hebben ook betrekking op de energietransitie voor de burgers en bedrijven van de Gemeente Oisterwijk in breedste zin van het woord.

De organisatie bestaat uit de volgende personen:

Bestuur
Robert Linck

Operationeel bestuurder

“Ik hoop een bijdrage te kunnen leveren aan de energietransitie. Mijn technisch economische expertise kan hiervoor waardevol zijn.”

John Nuyten

Bestuurder

Vacature

Bestuurder financiën

Raad van Toezicht
Aukje Kuypers

Voorzitter

"Graag zet ik me in om Oisterwijk een beetje mooier en duurzamer te maken. Met andere enthousiaste bewoners en betrokkenen werken aan die gezonde wereld voor ons zelf en de generaties na ons: dat geeft mij energie!"

Marjo van Gennip

Lid

"Gedreven door mijn intrinsieke motivatie en vanuit mijn inhoudelijke expertise rondom duurzame ontwikkelingen, zet ik me graag in voor een duurzamer Oisterwijk."

Contact:

Mail: robert.j.linck@gmail.com

Post: Deken Swaensstraat 4, 5062 AL Oisterwijk

Telefoon: (06) 51 60 67 40

Zakelijk:

Banknummer: NL86 RABO 0355 7261 22

Kamer van Koophandel: 78210585

BTW: NL861304044B01