Over ons

DEC-Oisterwijk staat voor Duurzame Energie Coöperatie Oisterwijk. Wij willen samen met inwoners, bedrijven en andere organisaties in onze gemeente werken aan een duurzame energiehuishouding in Oisterwijk, Moergestel en Heukelom.

We doen dit door iedereen in onze gemeente:

  • te informeren over het belang van duurzaam energiegebruik en mogelijkheden om te besparen
  • te informeren en ontzorgen bij het aanschaffen van energiebesparende middelen voor eigen woning of bedrijfspand zoals zonnepanelen en isolatie
  • voor te lichten over de relatie tussen energieverbruik en biodiversiteit
  • de mogelijkheid te bieden om te participeren in regionale en collectieve wind- of zonprojecten

Ons doel

Het realiseren van een duurzaam energielandschap voor en met de Oisterwijkse samenleving door een verlaging van het energiegebruik en een omslag van eindige en vervuilende energie naar schone en hernieuwbare energie.

Bestuur en andere betrokkenen
Marjo van Gennip

voorzitter en projectleider

“Gedreven door mijn intrinsieke motivatie en vanuit mijn inhoudelijke expertise rondom duurzame ontwikkelingen, zet ik me graag in voor een duurzamer Oisterwijk.”

Robert Linck

bestuurslid, projectleider en energieadviseur

“Ik hoop een bijdrage te kunnen leveren aan de energie transitie, mijn technisch / economische expertise kan hiervoor waardevol zijn.”

Wim Tobé

bestuurslid en projectleider

“Ik draag graag mijn steentje bij als het gaat over de bewustwording rondom duurzaamheid.”

Tinie Knoors

secretaris DEC-Oisterwijk

Jos Nij Bijvank

adviseur van bestuur en projectleider

Saskia Lavrijsen Over DEC-Oisterwijk
Saskia Lavrijssen

beoogd bestuurslid

Nancy Bogers DEC-Oisterwijk
Nancy Bogers-Moors

ledenadministratie

“Met mijn expertise in biologie en onderwijsvernieuwing draag ik graag een steen bij aan milieubewustwording en energietransitie in Oisterwijk”

Energieadviseur DEC-Oisterwijk
Hans Jager

energieadviseur

“Een gedegen duurzaamheidsadvies ontbreekt vaak. Mijn jarenlange ervaring als onafhankelijk energieadviseur zet ik graag in voor DEC-Oisterwijk.”

Luc Spiegels

projectleider

“Het is plezierig om met de mensen van DEC-Oisterwijk concreet samen te werken aan de energietransitie.”

Jef Bogers Over
Jef Bogers

projectleider

“Het geeft veel voldoening om voor DEC op lokaal niveau écht impact te hebben en iets te betekenen voor een betere wereld.”

Joris Wagenmakers

projectlid

“Ik draag de lokale en duurzame initiatieven van DEC-Oisterwijk graag een warm hart toe.”

Frans Kapteijns

ambassadeur DEC-Oisterwijk

Help je mee?

DEC-Oisterwijk is een coöperatie, we werken zonder winstoogmerk. Met de inkomsten uit het jaarlijkse lidmaatschapsgeld van onze leden en evt. giften financieren wij de verschillende projecten om ons doel te bereiken.

Je kunt lid worden en ons daarmee financieel ondersteunen. Nog mooier is als je actief wilt participeren in een van onze projecten. DEC-Oisterwijk kan jouw expertise en betrokkenheid goed gebruiken!

Word lid