Over ons

DEC-Oisterwijk staat voor Duurzame Energie Coöperatie Oisterwijk. Wij willen samen met inwoners, bedrijven en andere organisaties in onze gemeente bijdragen aan een duurzame gemeente.  Voor èn met al haar inwoners.

Ons doel

Het realiseren van een duurzaam energielandschap voor en met de Oisterwijkse samenleving door een verlaging van het energiegebruik en een omslag van eindige en vervuilende energie naar schone en hernieuwbare energie.

We doen dit door iedereen in onze gemeente:

  • te informeren over het belang van duurzaam energiegebruik en mogelijkheden om te besparen
  • te informeren en ontzorgen bij het aanschaffen van energiebesparende middelen voor eigen woning of bedrijfspand zoals zonnepanelen en isolatie
  • voor te lichten over de relatie tussen energieverbruik en biodiversiteit
  • de mogelijkheid te bieden om te participeren in regionale en collectieve wind- of zonprojecten
Bestuur
Maarten Koudenburg
Baer Selen
Albert Maas
Wim Tobé
Marjo van Gennip
Stijn Weijermars
Voorzitter

“Ik zet mijn ervaring en motivatie in om de ‘coalition of the willing’ te laten groeien”

Secretaris

“Ik zie om mij heen dat de wereld moet veranderen. Daar wil ik mijn bijdrage
aan leveren”

Penningmeester

“Ik wil door mijn inzet voor DEC-Oisterwijk mijn bijdrage leveren aan een leefbare wereld voor de generaties na mij”

Bestuurslid en projectleider

“Ik draag graag mijn steentje bij als het gaat over de bewustwording rondom duurzaamheid”

Bestuurslid en projectleider

“Gedreven door mijn intrinsieke motivatie en vanuit mijn inhoudelijke expertise rondom duurzame ontwikkelingen, zet ik me graag in voor een duurzamer Oisterwijk”

Bestuurslid

“Al vanaf mijn jeugd ben ik verwonderd door de natuur. Dit is mijn motivatie om onze leefomgeving te herstellen”

Adviseurs
Jos Nij Bijvank

adviseur van bestuur en projectleider

“Ik wil graag verduurzaming voor elkaar krijgen in concrete projecten en mijn kennis delen. Ik hoop zo een bijdrage te kunnen geven aan een wereld die voor de toekomstige generaties aantrekkelijk blijft.”

Robert Linck

adviseur van bestuur en energieadviseur

“Ik hoop een bijdrage te kunnen leveren aan de energie transitie, mijn technisch / economische expertise kan hiervoor waardevol zijn.”

Energieadviseurs

Robert Linck (zie foto hierboven) is naast coördinator tevens energieadviseur. De andere energieadviseurs zijn hieronder opgenomen:

Hans Jager

“Ik bied graag hulp voor een juiste keuze in het oerwoud van mogelijkheden voor de verduurzaming van jouw huis”

Andre Dröge

“Duurzaamheid zit me in de genen. Vanuit mijn vak als adviseur Duurzaam & Circulair Bouwen draag ik binnen DEC-Oisterwijk  graag bij aan onze gezondere toekomst.”

Léon Geers

“Mijn drijfveer is om lokale bewoners te adviseren in minder energieverbruik met behoud van wooncomfort.”

Harrie van der Sterre

“Ik adviseer graag vanuit mijn deskundigheid op gebied van energiebesparing en bouwtechniek.”

Guus Huijben

Ik wil mij inzetten om alle woningen in Oisterwijk, Moergestel en Haaren te verduurzamen. Dat is pas een uitdaging!

Baer Selen

“Ik zie om mij geen dat de wereld moet veranderen. Daar wil ik mijn bijdrage
aan leveren.”

Andere betrokkenen
Nancy Bogers DEC-Oisterwijk
Nancy Bogers-Moors

ledenadministratie

“Met mijn expertise in biologie en onderwijsvernieuwing draag ik graag een steen bij aan milieubewustwording en energietransitie in Oisterwijk”

Luc Spiegels

projectleider

“Het is plezierig om met de mensen van DEC-Oisterwijk concreet samen te werken aan de energietransitie.”

Evy Jansen

influencer

“Mijn specialiteit is de kennis van de sociale media. In mijn werk en privéleven ben ik bezig met online media én duurzaamheid. Voor mijn werk maak ik content over de energietransitie.”

Jef Bogers Over
Jef Bogers

projectleider

“Het geeft veel voldoening om voor DEC op lokaal niveau écht impact te hebben en iets te betekenen voor een betere wereld.”

Joris Wagenmakers

projectlid

“Ik draag de lokale en duurzame initiatieven van DEC-Oisterwijk graag een warm hart toe.”

Frans Kapteijns

ambassadeur

‘Als ambassadeur wil ik me inzetten om DEC-Oisterwijk meer bekend te maken onder de Oisterwijkers, want voor mij zijn aanpak verhoging biodiversiteit en een meer duurzamere maatschappij essentieel voor een gezonde aarde’.

Saskia Lavrijssen

ambassadeur

“Mijn expertise over recht, bestuur en duurzaamheid zet ik graag in om bij te dragen aan een schoon en duurzaam Oisterwijk, waar men comfortabel en betaalbaar kan wonen. ”

Help je mee?

DEC-Oisterwijk is een coöperatie, we werken zonder winstoogmerk. Met de inkomsten uit het jaarlijkse lidmaatschapsgeld van onze leden en eventuele giften financieren wij de verschillende projecten om ons doel te bereiken.

Je kunt lid worden en ons daarmee financieel ondersteunen.

Nog mooier is als je actief wilt deelnemen in een van onze projecten. DEC-Oisterwijk kan jouw expertise en betrokkenheid goed gebruiken!

Word lid