Partners

Coöperatie DEC-Oisterwijk U.A. initieert nieuwe initiatieven op het gebied van de energietransitie voor alle burgers van de Gemeente Oisterwijk.

Sommige initiatieven kunnen leiden tot activiteiten en projecten waarin (aanzienlijke) geldstromen gemoeid zijn, met bijbehorende kansen en (financiële) risico’s.

Het beleid is om deze activiteiten in afzonderlijke entiteiten onder te brengen en zo mogelijke risico’s/aansprakelijkheden buiten de DEC-coöperatie te houden. Daarom zijn de rechtspersonen Zon op Oisterwijk Coöperatie U.A. en de Stichting Oisterwijk Duurzaam opgericht die onafhankelijk van DEC-Oisterwijk opereren.

Koploperstafel Duurzaamheid Oisterwijk

Wij zijn ook vertegenwoordigd in de Koploperstafel Duurzaamheid Oisterwijk. In deze tafel zijn vertegenwoordigers uit verschillende sectoren in de gemeente Oisterwijk opgenomen. Het gaat hier om de 4 O’s, te weten: Onderwijs, Ondernemers, Overheid en maatschappelijke Organisaties (waaronder DEC-Oisterwijk).

Er komen onderwerpen aan de orde die we in de gemeente Oisterwijk zelf kunnen beïnvloeden. Denk hierbij aan klimaatadaptatie (voorkómen van hittestress en uitdroging van de bodem) en circulaire economie (‘Reduce-Reuse-Recycle’).

De tafel heeft de volgende rollen:

 • Verhogen van bewustwording bij inwoners en bedrijven, zoals:
  • voor het voetlicht brengen van goede voorbeelden
  • verbinden van mensen en organisaties
  • inspireren en aanjagen van nieuwe initiatieven
 • Delen van kennis
 • Uitvoering, zoals:
  • projecten
  • meedenken in beleid
  • meedoen waar kansen liggen

Wij spelen ook een rol in de Coöperatie Energie Hart van Brabant U.A. De energiecoöperaties uit de regio Hart van Brabant zijn lid van deze coöperatie . Zie bijgaande afbeelding.

De coöperatie heeft een eigen bestuur, bestaande uit afgevaardigde bestuursleden van de lokale energiecoöperaties.

Coöperatie Energie Hart van Brabant

De coöperatie is dienstbaar aan de lokale energiecoöperaties. De belangrijkste doelen zijn:

 • het verlenen van ondersteuning van de lokale energiecoöperaties bij de ontwikkeling en realisatie van projecten en
 • het vertegenwoordigen van de lokale energiecoöperaties bij de REKS (Regionale Energie- en Klimaatstrategie) in de regio Hart van Brabant.

Aandachtsgebieden

Wind

Er is brede kennis en ervaring opgedaan bij de realisatie van windmolens in het Burgerwindpark de Spinder in Tilburg. Dit vormt een solide basis bij de ontwikkeling van toekomstige projecten.

Zon

Ondersteuning onderling door de bij de coöperatie aangesloten lokale energiecoöperaties. Het betreft het projecten die (mede) opgezet zijn door de lokale energiecoöperaties.

Uitwisseling van kennis en ervaring

De energiecoöperaties zijn actief in hun ‘eigen’ gemeenten. Veelal in samenwerking met de betreffende gemeente. Opgedane kennis en ervaring van de lokale energiecoöperaties wordt frequent uitgewisseld, onder andere tijdens regelmatige bijeenkomsten van het zogenaamde ‘platformoverleg’.

Klik hier voor de contactpersonen.

Duurzame Parel

Wij zijn mede-initiatiefnemer van de Duurzame Parel.

Hier zijn ondernemers, maatschappelijke organisaties en de gemeente aangesloten die actief zijn op het gebied van duurzaamheid in onze gemeente.

De essentie is om verschillende betrokkenen te ‘verbinden’ en zo een basis te leggen voor het gezamenlijk oppakken van activiteiten en projecten waarbij duurzaamheid een prominente rol speelt.

Zon op Oisterwijk

De energie coöperatie Zon op Oisterwijk realiseert vooral (al dan niet collectief) zonnedaken in de gemeente Oisterwijk. Zo ontwikkelt en exploiteert deze coöperatie collectieve zonnedaken volgens het postcoderoos-model. Klik hier voor nadere informatie.

Stichting Oisterwijk Duurzaam

In deze stichting worden activiteiten en projecten, al dan niet in samenwerking met andere partijen, gerealiseerd die buiten de scope van Zon op Oisterwijk Coöperatie U.A. en coöperatie DEC-Oisterwijk U.A.  vallen. Deze activiteiten en projecten hebben ook betrekking op de energietransitie voor de burgers en bedrijven van de Gemeente Oisterwijk in breedste zin van het woord. De stichting heeft een eigen bestuur.

De organisatie bestaat uit de volgende personen:

Bestuur
Robert Linck

Operationeel bestuurder

“Ik hoop een bijdrage te kunnen leveren aan de energietransitie. Mijn technisch economische expertise kan hiervoor waardevol zijn.”

Bert van Meer

Bestuurder financiën

“De energietransitie raakt ons allemaal met voor iedereen andere uitdagingen. DEC-Oisterwijk werkt aan passende oplossingen voor iedere burger. Dat spreekt mij aan. Zo wil ik werken aan een duurzamer Oisterwijk.”

Vacature

Secretaris

Raad van Toezicht
Aukje Kuypers

Voorzitter

"Graag zet ik me in om Oisterwijk een beetje mooier en duurzamer te maken. Met andere enthousiaste bewoners en betrokkenen werken aan die gezonde wereld voor ons zelf en de generaties na ons: dat geeft mij energie!"

Maarten Koudenburg

Lid

"Ik zet mijn ervaring en motivatie in om de 'Coalition of the willing' te laten groeien."

Contact

Mail: stichting@dec-oisterwijk.nl
Post: Deken Swaensstraat 4, 5062 AL Oisterwijk
Telefoon: (06) 51 60 67 40

Zakelijk

Banknummer: NL86 RABO 0355 7261 22
Kamer van Koophandel: 78210585
BTW: NL861304044B01