De toekomst van een aardgasloos Bunders/Dotterveld

Samen aan de slag met duurzaamheid in de wijk

In de wijk Bunders/Dotterveld zijn we met het project SMILE en de daaropvolgende haalbaarheidsstudie naar een warmtenet, zo’n vier jaar bezig geweest om met bijeenkomsten, raadplegen van bewoners en acties de wijk te verduurzamen richting energieneutraal en zonder aardgas verwarmen.

Het doel hierbij was en is om in de toekomst op een prettige en comfortabele wijze te kunnen blijven wonen en leven in deze wijk, zonder daarbij het milieu te belasten.

Een klankbordgroep met wijkbewoners dacht mee over een aanpak die werkt in deze wijk. DEC-Oisterwijk en de gemeente Oisterwijk werkten samen om alle bewoners te ondersteunen bij het kiezen van de juiste koers en het organiseren van collectieve acties en bijeenkomsten.

Met de verzamelde informatie en uitgevoerde acties zijn de eerste stappen gezet.

Het is nu aan de gemeente Oisterwijk om een Wijkuitvoeringsplan te maken om daadwerkelijk tot een aardgasvrijer wijk te komen.

DEC-Oisterwijk zal hier samen met de bewoners zeker aan blijven meewerken.