30 januari kwamen zo’n 60 buurtbewoners uit Bunders-West naar het wijkgebouw De Bunders voor de aftrap van het nieuwe initiatief samen energie besparen. Dat de avond een succes was blijkt wel uit de reactie van een van de aanwezigen: “Interessante en informatieve avond. Ik vind het een goed initiatief dat ook nog eens de saamhorigheid in de buurt versterkt.”

Buurtteam

Tijdens deze avond stelde het buurtteam Bunders-West – bestaande uit 7 enthousiaste buurtbewoners – zich voor. Zij presenteerden ook hun plannen en aanpak, die mede gebaseerd worden op een inventarisatie onder alle buurtbewoners over hun interesse in energiebesparende maatregelen.

Het onderzoek dat een energieadviseur vervolgens presenteerde, maakte duidelijk waar de beste besparingskansen liggen bij de woningen in Bunders-West. Nu de interesse van de buurt gewekt is, gaat het buurteam verder aan de slag met energiebesparingsacties, die gebaseerd zullen zijn op de geïnventariseerde behoefte in de wijk.

Zonnepanelenactie

De avond was niet alleen informatief. Het buurtteam selecteerde voorafgaand aan de bijeenkomst een zonnepanelenleverancier die met een eerste concrete actie kwam. Een scherp voorstel voor de aanschaf van zonnepanelen voor alle huizen in Bunders-West, maar ook bewoners uit andere wijken mogen meedoen aan deze zonnepanelenactie. Op de avond zelf hebben al zo’n 8 personen zich aangemeld voor deze actie. Hoe meer personen/huizen meedoen met de actie, hoe goedkoper het voor alle deelnemers wordt.

Meer informatie

De initiatieven in Bunders-West zijn inmiddels uitgebreid naar de wijk Bunders/Dotterveld. Kijk voor meer informatie op www.dec-oisterwijk.nl/smile of neem contact op met Jos Nij Bijvank van DEC-Oisterwijk via 06-20407317 of info@jnb-palo.nl.