spinderwind 2018-10-08T16:03:08+00:00

Burgerwindpark De Spinder

Kartrekker

DEC-Oisterwijk is al sinds medio 2015 betrokken bij de ontwikkeling van Spinderwind, een windpark bij industrieterrein de Spinder te Tilburg. Samen met in totaal 11 energiecoöperaties in Tilburg (5) en in de regio (6) rondom Tilburg (samen regio Hart van Brabant), wil DEC-Oisterwijk een windpark realiseren van 4 windmolens.

Hiervoor is onder andere met de zes regionale energiecoöperaties de windcoöperatie Hart van Brabant gevormd. De vijf energiecoöperaties uit gemeente Tilburg hebben zich verenigd in de windcoöperatie T-Wind. Deze 2 windcoöperaties trekken nu de kar voor de ontwikkeling van het windpark.

Uitgebreide informatie staat in deze folder of kijk op www.spinderwind.nl

Participatie leden coöperaties

Samen met de andere coöperaties is het zgn. Participatieplan opgesteld. In dit plan staat hoe burgers en bedrijven (financieel) deel kunnen nemen (participeren) in het windpark. Door burgers en bedrijven deel te laten nemen, profiteert de regio ook van de lusten (opbrengsten) van het windpark en worden zij niet alleen met de lasten geconfronteerd. Alléén leden van DEC-Oisterwijk en de andere 10 coöperaties kunnen participeren.

Wil je meer weten over dit windpark? Neem dan contact op met Jos Nij Bijvank (06 204 073 17 of info@jnb-palo.nl).