Wij zijn één van de 15 energiecoöperaties in de regio Hart van Brabant. Ook in onze regio moet de CO2-uitstoot fors omlaag. In dit verband is de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) van toepassing.

Dit komt er, kort gezegd, op neer dat er ook in onze regio windmolens en zonneparken gerealiseerd moeten worden om de gestelde klimaatdoelen te kunnen halen.

Wat doen wij?

Deze 15 energiecoöperaties spelen gezamenlijk een belangrijke rol in deze REKS. Wij focussen op het realiseren van burgerparticipatie en minimaal 50% lokaal eigendom. We hebben hierbij frequent overleg met belanghebbenden in de regio zoals gemeenten, de provincie en netbeheerders.

Wij wonen zelf in deze regio. Wij zijn van èn voor de inwoners en lokale bedrijven. Wij laten onze stem horen.

Wat vinden wij?

Wij vinden dat inwoners en bedrijven eigenaar moeten kunnen zijn.  Het is belangrijk dat inwoners èn bedrijven ook de voordelen krijgen van de lokale investeringen in windmolens en zonneparken. Wat we juist niet willen is dat de baten verdwijnen in de zakken van grote -niet lokale- marktpartijen.

Klik hier om onze film te zien waarin enkele inwoners aan het woord komen.