Lidmaatschap DEC-Oisterwijk

Ons gezamenlijke belang

Voor onze energiecoöperatie zijn méér leden nodig om ons verder te ontwikkelen en een groter draagvlak te creëren. Door lid te worden, ondersteun je ons bij het bevorderen van een duurzame energiehuishouding in de gemeente Oisterwijk.

Elk lid binnen de coöperatie vertegenwoordigt één stem. Zo kan je mede de koers van de coöperatie bepalen.

Je kunt ondersteunend lid worden of als actief lid deelnemen in een van de projectgroepen van DEC-Oisterwijk. Wij kunnen jouw expertise en betrokkenheid goed gebruiken!

Jouw belang

… en natuurlijk ook ons gezamenlijke belang.

Als je lid bent van onze energiecoöperatie kun je gebruik maken van diensten die alleen voor leden beschikbaar zijn. Klik hier om er meer over te lezen.

Meer weten?

Wil je meer weten over het lidmaatschap, stuur dan een mail naar info@dec-oisterwijk.nl.

Kosten lidmaatschap per kalenderjaar
 • Inwoners (18+)  €12,50
 • ZZP-ers               €25,–
 • Bedrijven            €55,–

Kies het juiste inschrijfformulier hieronder om je in te schrijven. Je ontvangt na het verzenden van dit formulier een bevestiging.

Inschrijven als inwoner van de gemeente Oisterwijk

  manvrouw

  Ik wil graag als vrijwilliger betrokken worden bij de activiteiten van DEC-Oisterwijk

  Ik schrijf me in als lid van DEC-Oisterwijk (verplicht)

  Inschrijven als ZZP-er, gevestigd in de gemeente Oisterwijk

   manvrouw

   Ik wil graag als vrijwilliger betrokken worden bij de activiteiten van DEC-Oisterwijk

   Ik schrijf me in als lid van DEC-Oisterwijk (verplicht)

   Inschrijven als organisatie, gevestigd in de gemeente Oisterwijk

    manvrouw

    Ik wil graag als vrijwilliger betrokken worden bij de activiteiten van DEC-Oisterwijk

    Ik schrijf me in als lid van DEC-Oisterwijk (verplicht)

    BTW, incasso en facturering

    • De vermelde bedragen zijn vrijgesteld van BTW, omdat wij voldoen aan de door de belastingdienst gestelde eisen.
    • De contributie van inwoners wordt via automatische incasso geïnd.
    • ZZP-ers en bedrijven ontvangen een factuur.

    Inschrijven, uitschrijven en betaling van contributie

    Inschrijven

    Schrijf je jezelf in vóór of op 30 juni van een bepaald jaar? Dan is de jaarcontributie van dat jaar verschuldigd.

    Schrijf je je in na 30 juni van een bepaald jaar? Je betaalt dan geen contributie in dat jaar. Je wordt dan in de volgende contributieronde opgenomen. Je betaalt dus contributie vanaf 1 januari in het daaropvolgende jaar.

    Uitschrijven

    Schrijf je je uit vóór of op 30 juni van een bepaald jaar? Je betaalt dan geen contributie in dat jaar.

    Schrijf je je uit na 30 juni van een bepaald jaar? Je betaalt dan de jaarcontributie voor dat jaar.